HÖST/VINTER
projekt

Hjälp i form av matvaror främst till föräldralösa barn, änkor, fattiga barnfamiljer och äldre.
Period: höst-vinter