FAMILJEFADDER

Hjälp i form av matvaror eller pengar till änkor med barn. En familj i Sverige stödjer en annan familj i Afghanistan varje månad.