Hjälp barn som är i nödläge!

Du kan hjälpa barn som är i nödläge genom att skänka valfritt belopp. Du kan Swisha genom att skanna QR koden eller använda nedanstående nummer.

070-4539765 (projektansvarig Timor Ungot)

Tack för att du finns som tänker på andra!